Η 38η Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΚΟΕ

Πραγματοποιείται την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου, η 38η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής. 

Στο πλαίσιο της Συνέλευσης, και σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη μετά από την επικύρωση των πρακτικών της αμέσως προηγούμενης, ο Πρόεδρος της ΚΟΕ Ντίνος Μιχαηλίδης, θα καταθέσει την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2018. Στη συνέχεια θα κατατεθεί η Έκθεση από τον Ταμία της ΚΟΕ για τις οικονομικές καταστάσεις του 2017, όπως επίσης και η Έκθεση του Ελεγκτή για την αντίστοιχη περίοδο, ενώ θα τεθεί προς έγκριση ο προϋπολογισμός για το 2019. Στην Ημερήσια Διάταξη περιλαμβάνεται και ο διορισμός των Ελεγκτών για το 2019. Η Συνέλευση θα ολοκληρωθεί με συζήτηση επί διαφόρων θεμάτων που ενδεχομένως θα τεθούν.   

Στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας εκπρόσωπος κάθε Ομοσπονδίας και Σώματος – Μέλους της ΚΟΕ, καθώς και τα Επίτιμα Μέλη. Η Ετήσια Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Ευ Αγωνίζεσθαι» του Ολυμπιακού Μεγάρου, και θα αρχίσει στις 18.30. 

Ροη ειδησεων
Κλεισιμο