Στις 12 Ιουνίου η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΚΟΠΕ

Στις 12 Ιουνίου 2021 θα πραγματοποιηθεί στις 10:00 το πρωί στο Ολυμπιακό Μέγαρο Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΚΟΠΕ.

Στην ατζέντα βρίσκεται η πρόταση έξι σωματείων για τροποποίηση του Άρθρου 6 των Εσωτερικών Κανονισμών Εγγραφών, Μεταγραφών και Συμμετοχών της ΚΟΠΕ.

Σημειώνεται ότι η τελευταία τροποποίηση του εν λόγω κανονισμού έγινε στην Ετήσια Συνέλευση της ΚΟΠΕ στις 20 Ιουνίου 2019. Με βάση αυτή:

«Η Γενική Συνέλευση με 8 ψήφους υπέρ, 5 κατά και 1 αποχή αποφασίζει την μείωση του αριθμού των μη Κύπριων αθλητών στις κατηγορίες αντρών και γυναικών Α’ και Β’ κατηγορίας από 3 σε 2 από την αγωνιστική περίοδο 2020 – 2021».

Με βάση το Άρθρο 34 του Καταστατικού σύμφωνα με το οποίο :

« Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αλλαγή ή και τροποποίηση άρθρου ή μέρους αυτού πριν την πάροδο τουλάχιστον δύο ( 2 ) χρόνων από την ημερομηνία της τελευταίας αλλαγής ή της εφαρμογής του, ανάλογα με την περίπτωση, εκτός και αν υπάρχει πλειοψηφία τουλάχιστον ¾ των δικαιούμενων ψήφου σωματείων.

Υπάρχει  σχετική γνωμάτευση του Νομικού Συμβούλου της ΚΟΠΕ. Οποιαδήποτε αλλαγή στο παρόν στάδιο στο Άρθρο 6 απαιτεί πλειοψηφία τουλάχιστον 3⁄4 των δικαιούμενων ψήφου σωματείων».

Μεταξύ άλλων η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα  ασχοληθεί με τα εξής θέματα:

Διοργανώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλων ΚΟΠΕ 2021 -2022.

Αναπτυξιακές διοργανώσεις 2021-2022

Πρωτόκολλο Υγείας ΚΟΠΕ.

Αμοιβές Διαιτητών, Παρατηρητών, Stewards κλπ.

Διάφορα

Από την ΚΟΠΕ

Ροη ειδησεων
Κλεισιμο