Στο μικροσκόπιο της ΕΕ η Nike

Ολλανδία και Νike βρίσκονται στο «μικροσκόπιο» της Ευρωπαϊκής Έπιτροπής, με την υποψία παράνομης βοήθειας για φορολογικές συμφωνίες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανακοίνωσε σήμερα, ότι έχει ξεκινήσει ενδελεχή έρευνα για να ελέγξει κατά πόσον οι φορολογικές ελαφρύνσεις που χορηγήθηκαν από την Ολλανδία στη Nike, έχουν δώσει στην εταιρεία ένα αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της, κατά παράβαση των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

«Τα κράτη μέλη δεν πρέπει να επιτρέπουν στις εταιρείες να δημιουργούν περίπλοκες δομές που μειώνουν αδικαιολόγητα τα φορολογητέα κέρδη τους και τους παρέχουν αθέμιτο όφελος έναντι των ανταγωνιστών τους. Η Επιτροπή θα εξετάσει προσεκτικά την φορολογική μεταχείριση της Nike στην Ολλανδία, για να εκτιμήσει κατά πόσον είναι σύμφωνη με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις», δήλωσε η επίτροπος Ανταγωνισμού Μάργκεθ Βεστάγκερ, που πάντως εξέφρασε την ικανοποίησή της για «τα μέτρα που έχουν ληφθεί στην Ολλανδία για τη φορολογία των εταιρειών, προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι θα λειτουργούν ισότιμα με τους κανόνες της ΕΕ».

Η επίσημη έρευνα της Επιτροπής, αφορά στην φορολογική μεταχείριση δύο εταιρειών του ομίλου που είναι εγκατεστημένες στην Ολλανδία, της Nike European Operations Netherlands BV και της Converse Netherlands BV.

Οι εν λόγω εταιρείες, αναπτύσσουν, εμπορεύονται και καταγράφουν τις πωλήσεις των προϊόντων Nike και Converse στην Ευρώπη, στην Μέση Ανατολή και στην Αφρική. Οι δύο εταιρείες έχουν λάβει άδειες για τη χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της Nike και της Converse, σε αντάλλαγμα φορολογικές ελαφρύνσεις.

Ακόμη και η εταιρική δομή της ίδιας της Nike, όπως αναφέρει η ιταλική οικονομική ιστοσελίδα για τον αθλητισκό «calcioefinanza», βρίσκεται εκτός των ορίων των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Η Επιτροπή θα ελέγξει εάν το φορολογικό καθεστώς που χορήγησε η Ολλανδία, μείωσε αδικαιολόγητα την φορολογική βάση της Nike European Operations Netherlands BV και της Converse Netherlands BV από το 2006.

Στην περίπτωση αυτή, η χώρα θα είχε χορηγήσει πλεονέκτημα στον όμιλο Nike που θα του επέτρεπε να πληρώνει λιγότερο φόρο από άλλες εταιρείες του ομίλου, των οποίων οι συναλλαγές αποτιμώνται σύμφωνα με τους όρους της αγοράς. Εάν επιβεβαιωθεί, αυτό θα ισοδυναμούσε με παράνομη κρατική ενίσχυση.

Ροη ειδησεων
Κλεισιμο