Θέμα με το ασυμβίβαστο -ζητήθηκε τροποποίηση

Ως γνωστόν, η Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού, την δεδομένη χρονική στιγμή, δεν μπορεί να συνεδριάζει, δεν μπορεί να λαμβάνει την οποιαδήποτε απόφαση καθώς μόνο δυο μέλη βρίσκονται σε αυτή αφού τα υπόλοιπα τρία έχουν παραιτηθεί.

Χθες ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, τα τρία μέλη της Επιτροπής, εξέφρασαν την θέση ότι είναι πρόθυμα να επιστρέψουν με την προϋπόθεση ότι ο πρόεδρος της Ανδρέας Παπαχαραλάμπους θα απομακρυνθεί.

Ακόμα και στην περίπτωση επιστροφής τους υπάρχει ένα κεφάλαιο ανοικτό που βάσει νόμου εμπεριέχει κινδύνους. Συγκεκριμένα, το ένα μέλος ήταν πρώην πρόεδρος του ΚΟΑ και το άλλο γενική διευθύντρια της ΚΟΕ. Εδώ τίθεται το θέμα του ασυμβίβαστου. Παραθέτουμε το άρθρο 5 του νόμου του 2017 (180(Ι)/2017) του περί καταπολέμησης της χειραγώγησης αθλητικών γεγονότων νόμου.

Ο νόμος για το Ασυμβίβαστο των μελών της Επιτροπής αναφέρει τα εξής: «Τα μέλη της Επιτροπής απαγορεύεται να έχουν οποιοδήποτε οικονομικό  ή άλλον συμφέρον ή να είχαν συναφή δραστηριότητα σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου αθλητικών φορέων σε σχέση με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής. Νοείται ότι η ύπαρξη τέτοιου συμφέροντος αποτελεί κώλυμα τόσο για τον διορισμό ενός ατόμου ως μέλος της Επιτροπής, όσο και για τη συνέχιση της θητείας αυτού ως μέλους εάν αυτό το κώλυμα προκύψει μετά τον διορισμό του.

Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση ύπαρξης ή εμφάνισης ενός τέτοιου συμφέροντος, τα μέλη οφείλουν μετά από σχετική ενημέρωση της Επιτροπής, να απέχουν από τη συνεδρία του σχετικού θέματος με το δικαίωμα τόσο της παρουσίας στον χώρο της συνεδρίασης όσο και της ψηφοφορίας να τους απαγορεύεται.

Νοείται ότι περαιτέρω ότι σε αντίθετη περίπτωση οι αποφάσεις της Επιτροπής στο συγκεκριμένο θέμα θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες».

Οι ενέργειες της επιτροπής

Εδώ και αρκετό διάστημα, η Επιτροπή, έχει ζητήσει την τροποποίηση του συγκεκριμένου άρθρου. Έχει καταθέσει τις εισηγήσεις της ενώπιον της Βουλής χωρίς ωστόσο να σημειωθεί η οποιαδήποτε εξέλιξη. Σαφώς σε περίπτωση επιστροφής των τριών μελών θα πρέπει το θέμα του ασυμβίβαστου θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο έτσι ώστε να μην εμφανίζονται διάφορα προβλήματα όπως συμβαίνει τώρα.

Ροη ειδησεων
Κλεισιμο