Η ατζέντα των μετόχων της Ανόρθωσης, στις 12 Ιουλίου

Για τις 12 Ιουλίου έχει προγραμματιστεί η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Ανόρθωση. Η ενημέρωση από πλευράς "Κυρίας" αναφέρει:

"Δίδεται ειδοποίηση στους Μέτοχους της Εταιρείας ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ότι την Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021 στις 6.00 μ.μ., στην Αίθουσα Κυριάκος Θεοχάρους στο Αθλητικό Κέντρο Αντώνης Παπαδόπουλος στη Λάρνακα, θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την περίοδο 01/01/2020 μέχρι 31/12/2020 μαζί με τη έκθεση των Ελεγκτών της Εταιρείας.

Επαναδιορισμός Ελεγκτών της Εταιρείας και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.

Τροποποιήσεις του Καταστατικού Εγγράφου της Εταιρείας

Οποιαδήποτε άλλη εργασία που μπορεί να διεξαχθεί σε Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Σημειώσεις:

(α) Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί στην πιο πάνω Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο για να παραστεί εκ μέρους του με την συμπλήρωση και κατάθεση του Πληρεξούσιου Εγγράφου που επισυνάπτεται. Δεν είναι αναγκαίο ο αντιπρόσωπος αυτός να είναι μέτοχος της Εταιρείας. Το Πληρεξούσιο Έγγραφο θα πρέπει να κατατεθεί στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας στο Αθλητικό Κέντρο Αντώνης Παπαδόπουλος τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τον χρόνο που ορίστηκε η Συνέλευση".

Ροη ειδησεων
Κλεισιμο