Η αξιοπιστία, η αλλαγή πλαισίου και οι προτάσεις

Στη σημερινή συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΚΟΠ ένα από τα θέματα που θα εξεταστούν είναι και η επιστολή της Ν.Σαλαμίνας για τον οδικό χάρτη υλοποίησης αποφάσεων της Άτυπης Γενικής Συνέλευσης.

Συγκεκριμένα σε επιστολή της στις 13 Φεβρουαρίου προς την ΚΟΠ και την Ε.Ε. θεωρεί πως άμεσα  σωματεία  και Ομοσπονδία πρέπει να ξεκινήσουν τη συζήτηση των θεμάτων αυτών με απώτερο σκοπό την αλλαγή του πλαισίου λειτουργίας του ποδοσφαίρου με χρονικό ορίζοντα το τέλος Ιουνίου 2020 έτσι ώστε να ανακτηθεί η αξιοπιστία του κυπριακού ποδοσφαίρου.

Τα θέματα που θα περιλαμβάνονται στην αλλαγή πλαισίου είναι:

1.            Διαιτησία

2.            Αναδιοργάνωση του πρωταθλήματος

3.            Κόκκινοι Φάκελοι και στοίχημα

4.            Οικονομική κατάσταση σωματείων

5.            Κώδικας Δεοντολογίας και καλή διακυβέρνηση

Η διοίκηση της Ν.Σαλαμίνας κατέθεσε πέντε εισηγήσεις για τα πιο πάνω θέματα

1.            Η ΚΟΠ να οργανώσει θεματικές ημερίδες για το κάθε ένα θέμα.

2.            Τα σωματεία να υποβάλουν γραπτώς τις θέσεις τους για το κάθε θέμα και στην συνέχεια να γίνεται κωδικοποίηση. Αυτό γιατί οι αποφάσεις που θα ληφθούν για το κάθε θέμα να είναι από κοινού σωματεία και Ομοσπονδία.

3.            Αν και εφόσον χρειαστεί να καλεστούν ειδικοί επί θεμάτων που θα προκύψουν όπως για παράδειγμα νομικοί και ξένοι εμπειρογνώμονες.

4.            Το κάθε θέμα θα πρέπει σύμφωνα με την Ν.Σαλαμίνα να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τέλος Μαϊου 2020 έτσι ώστε οι αποφάσεις να εξεταστούν από την Εκτελεστική Επιτροπή και στη συνέχεια να πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση πριν το τέλος Ιουνίου ώστε το νέο πρωτάθλημα 2020-21 να διεξαχθεί σε νέα βάση. 

Ροη ειδησεων
Κλεισιμο