Αιτήσεις για νέα Σωματεία Futsal

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου για σκοπούς λήψης απόφασης για την καλύτερη δυνατή διοργάνωση των Πρωταθλημάτων Futsal περιόδου 2018/2019, ζητά τη δήλωση ενδιαφέροντος από όσα Σωματεία θα ήθελαν να συμμετάσχουν στην κατώτερη Κατηγορία των πιο πάνω Πρωταθλημάτων.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να υποβληθεί γραπτώς προς την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου , Ταχ. Κιβ. 25071, Λευκωσία με ταχυδρομείο ή δια χειρός ή με φαξ στον αριθμό 22-590544, το αργότερο μέχρι τις 14.06.2018.
1.Τα ενδιαφερόμενα Σωματεία πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1.1 Τα Σωματεία να είναι στεγασμένα και να λειτουργούν νόμιμα βάση της κείμενης νομοθεσίας, σαν Σωματεία και να είναι επίσης εγγεγραμμένα στο Μητρώο Σωματείων του ΚΟΑ. Πιστά αντίγραφα των εγγράφων αυτών ή πρωτότυπα, θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να σταλούν στην ΚΟΠ μαζί με την αίτηση συμμετοχής.
1.2 Τα Σωματεία FUTSAL να έχουν στη διάθεση τους περιφραγμένο στάδιο, κλειστό ή ανοιχτό το οποίο να πληρεί τις προδιαγραφές διεξαγωγής αγώνων FUTSAL.
2 Η αίτηση θα πρέπει να περιέχει:
2.1 Πρωτότυπο ή πιστό αντίγραφο του Καταστατικού του Σωματείου.
2.2 Δήλωση ότι το Σωματείο αποδέχεται ανεπιφύλακτα το Καταστατικό, τους Κανονισμούς της Ομοσπονδίας, και το περιεχόμενο της Προκήρυξης και ότι θα συμμορφώνεται με τις εκάστοτε αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Ομοσπονδίας.
2.3 Πρωτότυπο ή πιστό αντίγραφο πιστοποιητικό ότι είναι εγγεγραμμένο βάση της κείμενης νομοθεσίας σαν Σωματεία.
2.4 Πρωτότυπο ή πιστό αντίγραφο πιστοποιητικό ότι είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Σωματείων του ΚΟΑ.
2.5 Βεβαίωση για το πού στεγάζεται το Σωματείο.
2.6 Πίνακα στον οποίο θα φαίνονται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, τα τηλέφωνα, το φαξ, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) και το επάγγελμα των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και οτιδήποτε άλλο απαιτείται με βάση την κείμενη Νομοθεσία.
2.7 Το λογότυπο του σωματείου.
2.8 Γραπτή βεβαίωση της αρχής σταδίου (ιδιοκτήτη) ότι παραχωρεί το στάδιο της για τους εντός έδρας αγώνες του σωματείου.
2.9 Τα Σωματεία FUTSAL θα πρέπει να υποβάλουν κατάλογο με τουλάχιστον 12 ποδοσφαιριστές όπως και αιτήσεις για εγγραφή τους στο Ειδικό Μητρώο Ποδοσφαιριστών.

Ροη ειδησεων
Κλεισιμο