Οι ώρες των αγώνων για τους Παγκύπριους

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, το οριστικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα των 101ων Παγκυπρίων Αγώνων Ανδρών και των 63ων Παγκυπρίων Αγώνων Γυναικών έχει διαμορφωθεί ως ακολούθως: 

Α’ ΗΜΕΡΑ - ΣΑΒΒΑΤΟ, 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Προκριματικοί Αγώνες

9.00Π.Μ.    100ΜΕΤΡΑ            ΑΝΔΡΩΝ
        ΜΗΚΟΣ            ΓΥΝΑΙΚΩΝ
9.20Π.Μ.    100ΜΕΤΡΑ            ΓΥΝΑΙΚΩΝ
9.40Π.Μ.    400ΜΕΤΡΑ            ΓΥΝΑΙΚΩΝ
10.00Π.Μ.    400ΜΕΤΡΑ            ΑΝΔΡΩΝ

Τελικοί Αγώνες

4.30Μ.Μ    ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ        ΓΥΝΑΙΚΩΝ        ΤΕΛΙΚΟΣ

6.00Μ.Μ.    3000Μ. ΣΤΗΠΛ        ΓΥΝΑΙΚΩΝ        ΤΕΛΙΚΟΣ
6.30Μ.Μ.    ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ            ΑΝΔΡΩΝ        ΤΕΛΙΚΟΣ
6.40Μ.Μ    ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
    ΠΑΡΕΛΑΣΗ–ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΑΘΛΗΤΩΝ – ΕΠΑΡΣΗ ΣΗΜΑΙΑΣ / ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ-ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΑΘΛΗΤΩΝ – ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΓΣΠ κ. ΔΩΡΟ ΙΩΑΝΝΙΔΗ 
7.00Μ.Μ    ΜΗΚΟΣ            ΓΥΝΑΙΚΩΝ        ΤΕΛΙΚΟΣ
        ΥΨΟΣ                ΑΝΔΡΩΝ        ΤΕΛΙΚΟΣ
        100Μ ΕΜΠΟΔΙΑ        ΓΥΝΑΙΚΩΝ        ΤΕΛΙΚΟΣ
        ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ        ΓΥΝΑΙΚΩΝ        ΤΕΛΙΚΟΣ
        ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ        ΓΥΝΑΙΚΩΝ        ΤΕΛΙΚΟΣ
7.05Μ.Μ.    ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ    ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ    ΓΥΝΑΙΚΩΝ
7.15Μ.Μ    110Μ ΕΜΠΟΔΙΑ        ΑΝΔΡΩΝ        ΤΕΛΙΚΟΣ
7.20Μ.Μ    ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ    100Μ ΕΜΠΟΔΙΑ    ΓΥΝΑΙΚΩΝ
7.25Μ.Μ    100 ΜΕΤΡΑ            ΓΥΝΑΙΚΩΝ        ΤΕΛΙΚΟΣ
7.30Μ.Μ    ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ    110Μ ΕΜΠΟΔΙΑ    ΑΝΔΡΩΝ
7.35Μ.Μ    100 ΜΕΤΡΑ            ΑΝΔΡΩΝ        ΤΕΛΙΚΟΣ 
7.40Μ.Μ    ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ    100 ΜΕΤΡΑ        ΓΥΝΑΙΚΩΝ    
7.45Μ.Μ    1500 ΜΕΤΡΑ            ΓΥΝΑΙΚΩΝ        ΤΕΛΙΚΟΣ 
7.55Μ.Μ    ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ    100 ΜΕΤΡΑ        ΑΝΔΡΩΝ    

8.00Μ.Μ    1500 ΜΕΤΡΑ            ΑΝΔΡΩΝ        ΤΕΛΙΚΟΣ
        ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ        ΓΥΝΑΙΚΩΝ        ΤΕΛΙΚΟΣ
        ΤΡΙΠΛΟΥΝ            ΑΝΔΡΩΝ         ΤΕΛΙΚΟΣ
        ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ        ΑΝΔΡΩΝ        ΤΕΛΙΚΟΣ
8.10 Μ.Μ    ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ    1500 ΜΕΤΡΑ        ΓΥΝΑΙΚΩΝ
8.15Μ.Μ.    3000Μ.ΣΤΗΠΛ        ΑΝΔΡΩΝ        ΤΕΛΙΚΟΣ
8.20Μ.Μ    ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ    ΜΗΚΟΣ        ΓΥΝΑΙΚΩΝ
8.25Μ.Μ    ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ    1500 ΜΕΤΡΑ        ΑΝΔΡΩΝ
8.30Μ.Μ.    400 ΜΕΤΡΑ            ΓΥΝΑΙΚΩΝ        ΤΕΛΙΚΟΣ 
8.35Μ. Μ    ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ    ΥΨΟΣ            ΑΝΔΡΩΝ
8.40Μ.Μ    400 ΜΕΤΡΑ            ΑΝΔΡΩΝ        ΤΕΛΙΚΟΣ 
8.45Μ.Μ    ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ    3000Μ ΣΤΗΠΛ    ΑΝΔΡΩΝ
                        10000Μ         ΑΝΔΡΩΝ
                        3000Μ ΣΤΗΠΛ    ΓΥΝΑΙΚΩΝ
8.50Μ.Μ    4Χ100 ΜΕΤΡΑ        ΓΥΝΑΙΚΩΝ        ΤΕΛΙΚΟΣ
9.00Μ.Μ    4Χ100 ΜΕΤΡΑ        ΑΝΔΡΩΝ        ΤΕΛΙΚΟΣ        
9.05Μ.Μ    ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ    ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ        ΑΝΔΡΩΝ
                        ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ    ΓΥΝΑΙΚΩΝ
                        ΤΡΙΠΛΟΥΝ        ΑΝΔΡΩΝ
                        400 ΜΕΤΡΑ        ΓΥΝΑΙΚΩΝ
                        400 ΜΕΤΡΑ        ΑΝΔΡΩΝ
                        ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ    ΑΝΔΡΩΝ
                        ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ    ΓΥΝΑΙΚΩΝ
                        ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ    ΓΥΝΑΙΚΩΝ
                        ΔΕΚΑΘΛΟ        ΑΝΔΡΩΝ
                        ΕΠΤΑΘΛΟ        ΓΥΝΑΙΚΩΝ
                        10000M.        ΓΥΝΑΙΚΩΝ
                        4Χ100 ΜΕΤΡΑ    ΓΥΝΑΙΚΩΝ
                        4Χ100 ΜΕΤΡΑ    ΑΝΔΡΩΝ

Β’ ΗΜΕΡΑ - ΚΥΡΙΑΚΗ, 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Προκριματικοί Αγώνες

9.00Π.Μ.    800ΜΕΤΡΑ            ΓΥΝΑΙΚΩΝ
        ΤΡΙΠΛΟΥΝ            ΓΥΝΑΙΚΩΝ
9.20Π.Μ.    800ΜΕΤΡΑ            ΑΝΔΡΩΝ
9.40Π.Μ.    200ΜΕΤΡΑ            ΓΥΝΑΙΚΩΝ
10.00Π.Μ.    200ΜΕΤΡΑ            ΑΝΔΡΩΝ
10.20Π.Μ.    400Μ.ΕΜΠΟΔΙΑ        ΓΥΝΑΙΚΩΝ
        ΜΗΚΟΣ            ΑΝΔΡΩΝ

Τελικοί Αγώνες

5.00Μ.Μ.    ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ        ΑΝΔΡΩΝ        ΤΕΛΙΚΟΣ
6.30Μ.Μ.    ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ            ΓΥΝΑΙΚΩΝ        ΤΕΛΙΚΟΣ
7.00Μ.Μ.    ΜΗΚΟΣ            ΑΝΔΡΩΝ        ΤΕΛΙΚΟΣ
        ΥΨΟΣ                ΓΥΝΑΙΚΩΝ        ΤΕΛΙΚΟΣ
        ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ        ΑΝΔΡΩΝ        ΤΕΛΙΚΟΣ
7.05Μ.Μ    ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ    ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ    ΑΝΔΡΩΝ
7.10Μ.Μ.    400Μ.ΕΜΠΟΔΙΑ        ΓΥΝΑΙΚΩΝ        ΤΕΛΙΚΟΣ
7.15Μ.Μ    400Μ ΕΜΠΟΔΙΑ        ΑΝΔΡΩΝ        ΤΕΛΙΚΟΣ
7.20Μ.Μ    ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ    400Μ ΕΜΠΟΔΙΑ    ΓΥΝΑΙΚΩΝ            
7.25Μ.Μ    800 ΜΕΤΡΑ            ΓΥΝΑΙΚΩΝ        ΤΕΛΙΚΟΣ
7.30Μ.Μ    ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ    400Μ ΕΜΠΟΔΙΑ    ΑΝΔΡΩΝ
7.35Μ.Μ    800 ΜΕΤΡΑ            ΑΝΔΡΩΝ        ΤΕΛΙΚΟΣ
7.45Μ.Μ    200 ΜΕΤΡΑ            ΓΥΝΑΙΚΩΝ        ΤΕΛΙΚΟΣ
7.55Μ.Μ    200 ΜΕΤΡΑ            ΑΝΔΡΩΝ        ΤΕΛΙΚΟΣ 
8.00Μ.Μ.    ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ        ΑΝΔΡΩΝ        ΤΕΛΙΚΟΣ
        ΤΡΙΠΛΟΥΝ            ΓΥΝΑΙΚΩΝ        ΤΕΛΙΚΟΣ
8.05Μ.Μ    5000 ΜΕΤΡΑ            ΑΝΔΡΩΝ        ΤΕΛΙΚΟΣ
8.10Μ.Μ    ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ    ΜΗΚΟΣ        ΑΝΔΡΩΝ
                        800 ΜΕΤΡΑ        ΓΥΝΑΙΚΩΝ
8.15Μ.Μ    ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ    ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ    ΑΝΔΡΩΝ
                        800 ΜΕΤΡΑ        ΑΝΔΡΩΝ
8.25Μ.Μ.    5000 ΜΕΤΡΑ            ΓΥΝΑΙΚΩΝ        ΤΕΛΙΚΟΣ
8.35Μ.Μ    ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ    200 ΜΕΤΡΑ        ΑΝΔΡΩΝ&ΓΥΝΑΙΚΩΝ
8.40Μ.Μ    ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ    ΥΨΟΣ            ΓΥΝΑΙΚΩΝ
                        ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ        ΓΥΝΑΙΚΩΝ
8.50Μ.Μ    4Χ400 ΜΕΤΡΑ        ΓΥΝΑΙΚΩΝ        ΤΕΛΙΚΟΣ
9.00Μ.Μ    4Χ400 ΜΕΤΡΑ        ΑΝΔΡΩΝ        ΤΕΛΙΚΟΣ
9.05Μ.Μ    ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ    5000 ΜΕΤΡΑ        ΑΝΔΡΩΝ
                        ΤΡΙΠΛΟΥΝ        ΓΥΝΑΙΚΩΝ
                        ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ    ΑΝΔΡΩΝ
                        5000 ΜΕΤΡΑ        ΓΥΝΑΙΚΩΝ
                        4 Χ 400 ΜΕΤΡΑ    ΓΥΝΑΙΚΩΝ
                        4 Χ 400 ΜΕΤΡΑ    ΑΝΔΡΩΝ        
                        ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
                        ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Ροη ειδησεων
Κλεισιμο